"Az ügyvéd feladata, hogy védje megbízóját.

Nem több, és nem kevesebb." Ferdinand von Schirach

Telefon

Tel/Fax: 06-84/315-445

Házassági vagyonjogi szerződések

A házasfelek egymás közötti – sokszor harmadik személyre, pl. hitelezőkre is kihatással bíró – vagyonjogi megállapodásait ügyvéd által ellenjegyzett okiratba, vagy közokiratba kell foglalni.

Az új Ptk. rendelkezései szerint a házastársak szélesebb körben, nagyobb szerződési szabadsággal, a korábbi rendelkezésekhez képest több jogi konstrukció közül választava, pl. a vagyon-elkülönítési rendszer szabályait alkalmazva, a közös vagyoni szerzést teljes egészében kizárva köthetnek egymással vagyonjogi megállapodásokat.

Vonatkozó jogszabályrészlet.