"Az ügyvéd feladata, hogy védje megbízóját.

Nem több, és nem kevesebb." Ferdinand von Schirach

Telefon

Tel/Fax: 06-84/315-445

A megbízás létrejötte

  • Az ügyvéd a Megbízó megbízása alapján jár el.
  • Az ügyvéd és a Megbízó között a megbízás akkor jön létre, ha a felek megállapodtak a megbízás tartalmában, a megbízási díjban és a költségekben.
  • Az ügyvéd a megbízás ellátásához alkalmazott ügyvédje, ügyvédjelöltje, a nála működő külföldi jogi tanácsadó, továbbá más ügyvéd, illetve európai közösségi jogász, alkalmazott európai közösségi jogász közreműködését is igénybe veheti, kivéve, ha ezt a Megbízó a megbízás létrejöttekor írásban kizárta.

Díjszabás

  • Az ügyvédi megbízási díj az ügyvéd és az Ügyfél közötti létrejövő szabad megállapodás tárgya. Az ügyvédi díj összegszerűségét az ügy bonyolultsága, az ügyérték, az ügy súlya és az ezekkel járó ügyvédi felelősség mértéke határozzák meg.
  • Az ügyvédi díjak táblázatszerű közzététele a jelenleg hatályos kamarai állásfoglalás szerint nem megengedett, az ügyvédi munkadíj minden esetben az Ügyfél és az ügyvéd által fenti módon egyeztetetten, egyedi módon kerül meghatározásra.