"Az ügyvéd feladata, hogy védje megbízóját.

Nem több, és nem kevesebb." Ferdinand von Schirach

Telefon

Tel/Fax: 06-84/315-445

A szakszerű jogi információ ma már nélkülözhetetlennek számít, akár kisebb jogviták rendezéséről, akár bonyolultabb ügyek előkészítéséről van szó. Éppen ezért indokolt felkeresni ügyvédet annak érdekében, hogy elkerülhetővé váljanak a későbbiekben felmerülő, át nem gondolt ügymenetből adódó problémák.

A tanácsadás segítségével az Ügyfél akár jelentős, jövőben felmerülő költséget is megtakaríthat, amivel a tanácsadás díja sokszorosan meg is térülhet, például azáltal, hogy a felek között létrejövő megállapodásokban, szerződésekben nem lesznek rejtett, laikus számára fel nem ismerhetően sérelmes rendelkezések. Egy előrelátó jogi véleményezés megvédi az Ügyfelet a jogsérelmektől.

Nincs ez másként azokkal a szerződésekkel sem, amelyek már létrejöttek, és az Ügyfél számára a szerződés rendelkezései, vagy a szerződés teljesítése sérelmes. Ezen szerződésekből eredő jogok érvényesítése nem egyszerű feladat, az ügyintézés a szakavatatlanok számára igen sok bonyodalommal jár.

Gyakran felmerülő igény a szavatossági – hibás teljesítésből eredő – igény, különösen az ingatlanvásárlások esetén, amely a teljesítést követően felmerülő kellék hiba – jellemzően műszaki hiba – esetén érvényesíthető. A szavatossági igény érvényesítését viszonylag összetett szabályok rendezik, de arra mindenképpen figyelemmel kell lenni, hogy a kellékszavatossági igény ingatlan esetén a teljesítés időpontjától számítva 5 év alatt évül el, erről nem szabad megfeledkezni.

Amennyiben az Ügyfél az ügy peren kívüli rendezésének mellőzésével közvetlenül bírósághoz fordul egy szavatossági igény érvényesítése érdekében, akár éveken át is tarthat a peres eljárás. Azonban mindez a jogi tanácsadást követően kiadott ügyvédi felszólítás eredményeként gyorsabban megoldhatja a jogvitát, és így szerencsés esetben már arra sem lesz szükség, hogy az Ügyfél a bírósághoz forduljon.

Az új Ptk. tág lehetőséget biztosít a házastársak részére, hogy vagyonszerzésüket választásuk szerint az általános szabályok, a közszerzeményi rendszer, vagy vagyonelkülönítési rendszer szabályai alapján rendezzék ügyvéd közreműködésével. Annak eldöntéséhez, hogy az Ügyfelek valamennyi vagyoni érdekeit figyelembevételével melyik rendszer a legalkalmasabb vagyoni viszonyaik rendezésére, szakszerű és mindenre kiterjedő tanácsadás szükséges.

A korábban hatályban volt szabályok szerint, és a jelenleg hatályos szabályok szerint is lehetőség volt, és van arra is, hogy a házastársak a korábban ki nem nyilvánított vagyonjogi akaratukat ügyvéd által ellenjegyzett szerződésben rögzítsék. Ennek szükségessége ugyancsak tanácsadás keretében dönthető el, az ügy körülményeinek maradéktalan feltárásával.

Az ügyvéd ingatlant érintő ügyekben az ingatlan tulajdoni lapját azonnal le tudja kérni saját TAKARNET online rendszerén keresztül. Az ingatlan friss tulajdoni lapja nélkülözhetetlen az adott ingatlannal kapcsolatos jogi tanácsadáshoz.

Jogi tanácsadásra bármilyen jogi vonatkozású üggyel kapcsolatban be lehet jelentkezni. A jogi tanácsadás során az ügy minden részletét fel kell tárni, ahhoz, hogy az Ügyfelet korrekt módon tájékoztatni lehessen.

Az eset minden ismert körülményének feltárása után az ügyvéd ismerteti a lehetséges eljárási módokat az Ügyféllel. Minderre csakis akkor van lehetőség, ha az esettel kapcsolatos összes irat átvizsgálható, valamint minden történeti tényállási elem és részlet alaposan megismerhető.