"Az ügyvéd feladata, hogy védje megbízóját.

Nem több, és nem kevesebb." Ferdinand von Schirach

Telefon

Tel/Fax: 06-84/315-445

A szakterületek közül kiemelkedő az ingatlanok értékesítésével, egyéb módon történő elidegenítésével, hasznosításával kapcsolatos szerződések szerkesztése (adásvételi-, bérleti,- ajándékozási-, használati-, tartási szerződések stb.), illetve az Ügyfelekre egyediesített földhivatali, adóhatósági képviselet, kiemelt tanácsadás az Ügyfelek számára legoptimálisabb adó-, és illetékszabályok, kedvezmények, mentességek tekintetében.

1. Képviselet a Földhivatal előtti eljárásokban

Minden olyan földhivatal előtti eljárásban, amelynek során ingatlant érintő tulajdonváltozás történik, kötelező ügyvéd részvétele.

Vonatkozó jogszabályrészlet.

2. Adásvételi szerződés

A Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint adásvételi szerződés alapján az eladó dolog tulajdonjogának átruházására, a vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

Ha az adásvételi szerződés tárgya ingatlan, az eladó a tulajdonjog átruházásán felül köteles a dolog birtokának átruházására is. Ha a szerződés tárgya ingatlan, az adásvételi szerződést írásba kell foglalni.

Vonatkozó jogszabályrészlet.

3. Társasház alapítás

Ez a szakterület jelentős az ügyvédi iroda által kifejtett tevékenységek közül, és az alábbi jogi munkák elvégzését foglalja magába: – az építési beruházás nyomán létrejövő, vagy már létrejött társasházi épület építésügyi, jogi hátterének megteremtése, az építési beruházáshoz szükséges vállalkozási és egyéb okiratok megszerkesztése, a társasház ingatlan-nyilvántartási feljegyzésének, majd bejegyzésének intézése, a társasházi egységek önálló helyrajzi számon történő kialakítása, feltüntetése, a társasházi egységek értékesítése során adásvételi szerződések megszerkesztése, az Ügyfeleire egyediesített földhivatali, adóhatósági képviselet, kiemelt tanácsadás az Ügyfelei számára legoptimálisabb adó-, és illetékszabályok, kedvezmények, mentességek tekintetében.

Vonatkozó jogszabályrészlet.

4. Ajándékozási szerződés

A Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint ajándékozási szerződés alapján az ajándékozó dolog tulajdonjogának ingyenes átruházására, a megajándékozott a dolog átvételére köteles.

Ha az ajándékozási szerződés tárgya ingatlan, az ajándékozó a tulajdonjog átruházásán felül köteles a dolog birtokának átruházására is. Ha a szerződés tárgya ingatlan, az ajándékozási szerződést írásba kell foglalni.

Vonatkozó jogszabályrészlet.

5. Haszonélvezet alapítása

A Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint a haszonélvezeti jog létrejöttéhez az erre irányuló szerződésen vagy más jogcímen felül a dolog birtokának átruházása; az ingatlanon vagy ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogon alapított haszonélvezeti jog esetén a haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése szükséges.

6. Tartási szerződés

A Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint tartási szerződés alapján a tartásra kötelezett a tartásra jogosult körülményeinek és szükségleteinek megfelelő ellátására, illetve gondozására, a tartásra jogosult ellenérték teljesítésére köteles.

A tartási szerződést írásba kell foglalni.

Vonatkozó jogszabályrészlet.

7. Bérleti szerződés

A Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint bérleti szerződés alapján a bérbeadó meghatározott dolog időleges használatának átengedésére, a bérlő a dolog átvételére és bérleti díj fizetésére köteles.

Vonatkozó jogszabályrészlet.