"Az ügyvéd feladata, hogy védje megbízóját.

Nem több, és nem kevesebb." Ferdinand von Schirach

Telefon

Tel/Fax: 06-84/315-445

1. Eljárás alá vont személy védelme szabálysértési ügyekben

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény az egyes közlekedési magatartásokat külön szabályozza, azokat szabálysértésnek minősítve.

Különösen az alábbi ügycsoportokban válhat szükségessé védő részvétele:

  • járművezetés az eltiltás tartama alatt (176.§)
  • közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése (224.§)

Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet a közlekedés területén felmerülő további szabálysértések körét nevesíti, amelyre nézve ugyancsak szükséges lehet teljes körű jogi képviseletet,a következőek:

  • ittas vezetés (42.§)
  • az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése (44.§)
  • a közúti közlekedés rendjének megzavarása (46.§)
  • engedély nélküli vezetés (47.§) stb.

Vonatkozó jogszabályrészlet.

2. Sértetti képviselet a szabálysértés károsultjának képviseletében

A szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvényben meghatározott sértett a jogait a képviselője útján is gyakorolhatja. A sértetti jogi képviselet szabálysértési ügyekben legtipikusabban a sérelmet szenvedett felet ért vagyoni-, és nem vagyoni kárnak érvényesítése, pénzben kifejezhető értékű hátrányának kompenzációja területén merül fel, amely területeken a sérelem legoptimálisabb ellentételezésének elérésre nagyban függ a képviselet szakmai hozzáértésétől.

Vonatkozó jogszabályrészlet.