"Az ügyvéd feladata, hogy védje megbízóját.

Nem több, és nem kevesebb." Ferdinand von Schirach

Telefon

Tel/Fax: 06-84/315-445

1. Öröklési szerződés

A Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint az öröklési szerződésben az örökhagyó a vele szerződő felet a magának, illetve a szerződésben meghatározott harmadik személynek nyújtandó tartás, életjáradék, illetve gondozás ellenében – vagyona, annak egy meghatározott része vagy meghatározott vagyontárgyak tekintetében – örökösévé nevezi; a másik fél kötelezettséget vállal a tartás, életjáradék, illetve gondozás teljesítésére.

Vonatkozó jogszabályrészlet.

2. Halál esetére szóló ajándékozás

A Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint, ha az ajándékozás azzal a feltétellel történt, hogy a megajándékozott az ajándékozót túléli, a szerződésre az ajándékozás szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szerződés alaki követelményeire az öröklési szerződés alaki követelményei irányadók.

Vonatkozó jogszabályrészlet.

3. Végrendelet

A Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint az örökhagyó a halála esetére vagyonáról vagy annak egy részéről végintézkedéssel szabadon rendelkezhet.

Végrendelkezni személyesen lehet.

Vonatkozó jogszabályrészlet.

4. Hagyatéki eljárásokban képviselet

A hagyatéki eljárásban, ugyanúgy felmerül a jogi képviselet szükségessége, mint a perekben, különösen akkor, ha az örökösök és egyéb érdekeltek között már a hagyaték átadása előtt jogvita alakul ki, pl. a szerzési arányok miatt.

Az ügyvédi iroda megbízásra segítséget nyújt Ügyfelei részére a hagyatéki vita rendezésében.

Vonatkozó jogszabályrészlet.