"Az ügyvéd feladata, hogy védje megbízóját.

Nem több, és nem kevesebb." Ferdinand von Schirach

Telefon

Tel/Fax: 06-84/315-445

tab_icon_gavel_hoverBüntetőjog

Védelem ellátása valamennyi büntető ügyben, kiemelten közlekedési ügyekben és költségvetést károsító bűncselekmények ügyében, pótmagánvád képviselete, sértetti jogi képviselet.

tab_icon_binders_hoverSzabálysértések

Jogi képviselet szabálysértési ügyekben eljárás alá vont személy képviseletében, sértetti képviselet a szabálysértés károsultjának képviseletében.

tab_icon_agenda_hoverIngatlanjog, szerződések

Képviselet a Földhivatal előtti eljárásokban, adásvételi szerződés, társasház alapítás, ajándékozási szerződés, haszonélvezet alapítása, tartási szerződés, bérleti szerződés…

tab_icon_briefcase_hoverGazdasági jog

Gazdasági társaság alapítása, társasági szerződés módosítása, társasági tagok közötti jogvita rendezése, végelszámolási, felszámolási eljárások.

tab_icon_agenda_hoverKözigazgatási jog

Adó ügyek, vagyonosodási ügyek, jövedéki- és vámjog, építés igazgatási ügyek, képviselet közigazgatási perekben.

tab_icon_balance_hoverPolgári perek

Perbeli képviselet kártérítési perekben, gazdasági társaságok közötti perekben, vagyoni perekben, családjogi perekben, öröklési jogi perekben.

tab_icon_gavel_hoverCsaládjogi szerződések

Házassági vagyonjogi szerződések.

tab_icon_binders_hoverPeren kívüli eljárások

Fizetési meghagyás, végrehajtás.

tab_icon_gavel_hoverÖröklési jog

Öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozás, végrendelet, hagyatéki eljárásokban képviselet.

tab_icon_script_hoverJogi tanácsadás

tab_icon_agenda_hover

Az ügyvédi megbízás létrejötte, díjazás