"Az ügyvéd feladata, hogy védje megbízóját.

Nem több, és nem kevesebb." Ferdinand von Schirach

Telefon

Tel/Fax: 06-84/315-445

1. Fizetési meghagyás

A fizetési meghagyásos eljárás a 2009. évi L. törvény rendelkezései szerint folytatható le, és valamennyi feltétel teljesülése esetén elektronikus úton történik. Az elektronikus eljárás lefolytatása ügyvéd, vagy közjegyző részvételével lehetséges. A fizetési meghagyásos eljárás célja az, hogy a jogi személyek, valamint természetes személyek pénzbeli követeléseiket érvényesíthessék a lehető leggyorsabb és leghatékonyabb módon.

Vonatkozó jogszabályrészlet.

2. Végrehajtás

A végrehajtási eljárás a 1994. évi LIII. törvény 10.§-ában meghatározott okiratok alapján indítható meg, a végrehajtás célja a végrehajthatóvá vált követelés érvényesítése, törvényes úton történő behajtása. Az adóssal szembeni követelés abban az esetben válik többek között végrehajthatóvá, ha az Ügyfél követelése tárgyában jogerős fizetési meghagyás áll rendelkezésre, vagy az ügyben eljáró bíróság az adóst fizetésre, adott cselekmény teljesítésére kötelező jogerős ítéletet hozott.

Vonatkozó jogszabályrészlet.