"Az ügyvéd feladata, hogy védje megbízóját.

Nem több, és nem kevesebb." Ferdinand von Schirach

Telefon

Tel/Fax: 06-84/315-445

A Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint, ha az ajándékozás azzal a feltétellel történt, hogy a megajándékozott az ajándékozót túléli, a szerződésre az ajándékozás szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szerződés alaki követelményeire az öröklési szerződés alaki követelményei irányadók.

Halál esetére szóló ajándékozás olyan juttatásra nézve érvényes, amely végrendelet esetén dologi hagyománynak minősülne.

Az olyan kétoldalú jogügylet tehát, amely a halál utáni, ingyenes tulajdon átruházásra irányul, nem más, mint a halál esetére szóló ajándékozás.

Az ajándékozás az örökhagyó és a megajándékozott személy között jön létre, még az örökhagyó életében. Az elajándékozott vagyon azonban csak az örökhagyó-ajándékozó halálával egyidejűleg jut a megajándékozott tulajdonába.

Az ajándék visszavonására egyoldalúan nincs lehetőség.

A halál esetére szóló ajándékozásnak lényeges feltétele az, hogy a megajándékozott személynek túl kell élnie az örökhagyó személyt.

A megajándékozott személyt nem terheli semmiféle kötelezettség az örökhagyó irányába, nem kell az ajándékba kapott vagyonért ellenszolgáltatást nyújtania, a megajándékozottnak csupán el kell fogadnia az ajándékot.

Annak érdekében, hogy a halál esetére szóló ajándékozási jogügylet érvényesen létrejöjjön, mindenképpen szükség van egy hozzáértő szakember segítségére. A halál esetére szóló ajándékozásnak ugyanis nagyon szigorú alaki és tartalmi szabályoknak kell megfelelnie, hasonlóképpen a végrendelethez, ezektől eltérni nem lehet. Eltérés esetén akár érvénytelennek is nyilváníthatják az ajándékozási jogügyletet, ami a későbbiekben számos probléma okozója lehet.

Vonatkozó jogszabályrészlet:

2013. évi V. törvény

7:53. § [Halál esetére szóló ajándékozás]

(1) Ha az ajándékozás azzal a feltétellel történt, hogy a megajándékozott az ajándékozót túléli, a szerződésre az ajándékozás szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szerződés alaki követelményeire az öröklési szerződés alaki követelményei irányadók.

(2) Halál esetére szóló ajándékozás olyan juttatásra nézve érvényes, amely végrendelet esetén dologi hagyománynak minősülne.