"Az ügyvéd feladata, hogy védje megbízóját.

Nem több, és nem kevesebb." Ferdinand von Schirach

Telefon

Tel/Fax: 06-84/315-445

A Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint tartási szerződés alapján a tartásra kötelezett a tartásra jogosult körülményeinek és szükségleteinek megfelelő ellátására, illetve gondozására, a tartásra jogosult ellenérték teljesítésére köteles.

A tartási szerződést írásba kell foglalni.

A tartásra kötelezett kötelezettsége kiterjed a tartásra jogosult lakhatásának biztosítására, élelemmel és ruházattal való ellátására, gondozására, betegsége esetén ápolására és gyógyíttatására, halála esetén illő eltemettetésére.

A tartási szerződést értelemszerűen mindkét félnek, vagyis az eltartónak és az eltartottnak is alá kell írnia ügyvéd jelenlétében.

A szerződés aláírását követően az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül a tulajdonosváltás, az eltartó válik az ingatlan kizárólagos tulajdonosává, ám emellett tartási jog is bejegyzésre kerül, az eltartott fél javára.

A bejegyzett tartási jog lehetővé teszi az eltartott számára, hogy például lakás esetén egészen élete végéig az átruházott ingatlanban tartózkodhasson életvitelszerűen. Az ingatlan tulajdonjogának megszerzéséért cserébe az eltartó kötelezettséget vállal, hogy az eltartottat élete végéig eltartja, ápolja, gondozza, majd elhalálozását követően illendően el is temetteti. Az eltartott elhalálozása után az eltartó a földhivatalba benyújtja a halotti anyakönyvi kivonatot a korábban bejegyzett tartási jog törlése érdekében.

A tartási szerződéssel szerzett ingatlan értéke után illetékfizetési kötelezettség áll fenn, aminek mértéke az ingatlan értékének 4 százaléka.

A tartási szerződést mindig szakértő ügyvéd segítségével kell elkészíteni, hogy az okirat minden lényeges tartalmi elemet részletesen magába foglaljon.

Amennyiben felek között jogvitára kerül sor az eltartási szerződés kapcsán, úgy vizsgálatra kerül a szerződő felek megállapodásának minden részlete, a szerződés felbontása esetén pedig felek mindenre kiterjedően kötelesek egymással elszámolni.

Vonatkozó jogszabályrészlet:

2013. évi V. törvény

6:491. § [Tartási szerződés]

(1) Tartási szerződés alapján a tartásra kötelezett a tartásra jogosult körülményeinek és szükségleteinek megfelelő ellátására, illetve gondozására, a tartásra jogosult ellenérték teljesítésére köteles.

(2) A tartási szerződést írásba kell foglalni.