"Az ügyvéd feladata, hogy védje megbízóját.

Nem több, és nem kevesebb." Ferdinand von Schirach

Telefon

Tel/Fax: 06-84/315-445

A bűncselekmény sértettje pótmagánváddal léphet fel az elkövetővel szemben, ha a sértett feljelentését a nyomozóhatóság elutasította, továbbá ha a sértett álláspontjával szemben az elkövető ellen indult büntető eljárást a nyomozó hatóság megszüntette, és az ügyészség az ez ellen benyújtott panaszt elutasította, valamint ha a büntető perben az ügyész a vádat elejtette.

Gyakran fordul elő, hogy a sértetti Ügyfél kárára elkövetett bűncselekmény elkövetőjével szemben a büntetőeljárás például bizonyíthatóság hiányában megszűnik.
Ilyenkor a sértettet ért kár, hacsak a sértett biztosítással nem rendelkezik, nem térül meg.
A kártérítés iránti igény érvényesítésén túlmenően a sértettet sokszor vezeti igazságérzete, ezért személyes meggyőződésből, kár hiányában is dönthet úgy, hogy a vád képviseletét a saját kezébe veszi. 
Ilyenkor a fent leírtak szerint mód van arra, hogy bár a hatóságok a büntetőeljárást megszüntették, és nem folytatják az elkövetővel szemben, a sértett pótmagánvádat terjesszen elő az elkövetővel szemben.

A pótmagánvádas eljárás látszólag egyszerű eljárásnak tűnik, azonban a pótmagánvádlónak ugyanolyan nehéz helyzete van az eljárás során, mint a közvádas ügyekben a vádat képviselő ügyésznek.
A pótmagánvádban pontosan meg kell fogalmazni, hogy az elkövető milyen bűncselekményt követett el, közölni kell a pótmagánvádban a cselekmény minősítését és azt, hogy a pótmagánvádló milyen büntetés kiszabását kéri az elkövetővel szemben. A bonyolult jogi rendelkezésekre figyelemmel szinte bizton állítható, hogy a laikus sértett önmaga szakszerű pótmagánvád előterjesztésére nem képes, ezért az ügyben ügyvéd részvétele nélkülözhetetlen.

A pótmagánvádas ügynek nem csupán az a tétje, hogy az elkövetővel szemben eljáró bíróság megállapítja a vádlott bűnösségét, hanem az is, hogy a pótmagánvádló kára megtérül-e.

A pótmagánvádas eljárásban a bizonyítási eljárás irányát alapvetően a pótmagánvádló indítványai határozzák meg, a pótmagánvádló indítványára a bíróság tanúbizonyítást folytat le, szakértőt rendel ki, okiratokat szerez be.

A pótmagánvádas eljárásban az I. fokú bíróság által hozott ítélet ellen fellebbezésnek van helye, amit a II. fokú bíróság bírál el.

Vonatkozó jogszabályrészlet.