"Az ügyvéd feladata, hogy védje megbízóját.

Nem több, és nem kevesebb." Ferdinand von Schirach

Telefon

Tel/Fax: 06-84/315-445

Magyarországon az évente megkötött házasságok közel 60%-a végződik válással. Ezért megállapítható, hogy jelentős számú házasfelet érint érzékenyen, hogy házasságuk felbontása miként zajlik le. A felek közötti megegyezés segítségével a peres eljárás gyors és problémamentes lehet.

Abban az esetben, ha a válni kívánó felek meg tudnak egymással állapodni a közös gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, a gyermekkel történő kapcsolattartásról, a gyermektartásdíj mértékéről, továbbá a házastársi tartásdíj és az utolsó közös lakhely használata kérdéséről, akkor az eljáró bíróság a felek házasságát közös megegyezésük alapján két tárgyalás alatt felbontja.

Természetesen mód van arra, sőt kifejezetten ajánlott, hogy a házasfelek ne csupán a fenti 5 kérdésben kössenek egyezséget, hanem a házasság felbontásával egyidejűleg a közöttük fennálló ingó és ingatlan vagyonközösséget is megszüntessék.

Mit is kell tehát tartalmaznia a felek közötti egyezségi és vagyonközösséget megszüntető okiratnak?

Amennyiben a válni kívánó házastársaknak van közös gyermekük, úgy mindenképpen szerepelnie kell a megállapodásban annak, hogy a közös gyermek felett melyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot. Emellett arról is rendelkezni kell, hogy a gyermektartásdíj havi összege mekkora mértékű lesz, és hogy a kapcsolattartást (láthatást) hogyan szabályozzák. Mindemellett kényes pontja a megállapodásnak, hogy a felek közös lakóhelyét képező ingatlant melyik fél használhatja majd tovább a válást követően. Magyarországon a házastársi tartásdíj jogintézménye bár létezik, és a gyermekgondozás terhe miatt munkából kieső, oda visszatérni nem tudó nőket illeti, a gyakorlatban mégis ritkán kerül megállapításra. A joggyakorlat szerint, ha egy nő egészséges és munkaképes, úgy elvárás vele szemben, hogy munkát végezzen, és ne a volt házastársa tartásában éljen.

A közös megegyezéses válás nélkülözhetetlen részét képezi a jól megszerkesztett, részletes, mindenre kiterjedő, gondosan megfogalmazott egyezségi okirat megléte, ezért azt mindenképpen a szakmában jártas ügyvéddel kell megszerkesztetni.

A szakszerűen elkészített egyezségi megállapodást a házasság felbontása iránti perben megfelelő időben kell előterjeszteni, ahol azt az eljáró bíróság végzésével jóváhagyja, majd meghozza és kihirdeti a házasságot felbontó ítéletet.

A közös megegyezéssel történő válás mindkét fél számára kedvező, hiszen gyorsan, egyszerűen, tanúk meghallgatása, valamint szakértők igénybevétele nélkül lehet a felek véglegesen és helyrehozhatatlanul megromlott házasságát felbontatni. Emellett a közös megegyezéssel történő válás lényegesen kisebb költségviseléssel jár, mint a vitás bontóper, és nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a vitás bontóperben jellemzően fellépő, időben elhúzódó lelki megterheléstől megkímélik magukat a felek.

Felek egyezsége esetén a házastársi közös vagyon megszüntetése tárgyában mindenképpen ajánlott peren kívül, ügyvéd által szerkesztett okiratban megállapodni, mert ez az eljárás költségkímélő, szemben a perrel, ahol a perrel érintett vagyon értékének 6%-át kötelesek a peres felek eljárási illetékként megfizetni.

A házastársi vagyonközösséget megszüntető megállapodásban szerepelnie kell minden ingó és ingatlan vagyonnak. Az okiratba foglaltak alapján a házastársi közös vagyon megszüntetésre kerül, majd az ügyvéd közreműködésével az ingatlan-nyilvántartásban is bejegyzésre kerülnek a megváltozott és végleges tulajdoni viszonyok.

A fenti okiratot ügyvéddel kell elkészíttetni, az ügyvéd hozzáértése esetén garantált, hogy az okirat minden lényeges részletre kiterjed.

Összegezve megállapítható, hogy a közös megegyezéses válás a lehető legjobb módja egy megromlott házasság felbontásának.