"Az ügyvéd feladata, hogy védje megbízóját.

Nem több, és nem kevesebb." Ferdinand von Schirach

Telefon

Tel/Fax: 06-84/315-445

Egy korábban bejegyzett cég alapító okiratának módosítása történhet úgy, hogy a tagok közösen így határoznak, vagy oka lehet az is, hogy a módosítást jogszabályváltozás teszi kötelezővé.

Jelenleg a jogszabály által kötelezővé tett módosítások körében a Kft-k társasági szerződéseinek módosítása van napirenden, figyelemmel arra, hogy a hatályos Ptk. a törzstőke mértékét 500 ezer forintról 3 millió forintra emelte fel.

A tagok elhatározásán alapuló módosítás tulajdonképpen a cég valamennyi adatát érintheti.

Így például módosítást tesz szükségessé a cégnév, székhely, telephely változása, a tagságban bekövetkező változás, üzletrész eladása, tevékenységi kör bővítés, cégképviselő személyének változása.

Cégmódosítás esetén javasolt, hogy az eddig alkalmazott “fogalmazott” szerződésekről a tagok térjenek át a szerződésminta alkalmazására, mert ez a jövőben megkönnyíti és költséghatékonyabbá teszi a módosításokat.

Az ügyvédi közreműködés a cégmódosítás során ugyanúgy kötelező,mint a cégalapítás során.

A cégbírósághoz a cégmódosításról szóló okiratot elektronikus úton lehet eljuttatni. Mindezt az az ügyvéd teheti meg, aki az okiratokat megszerkesztette, ellenjegyezte, majd beszkennelte a számítógépébe.

A cégnyilvántartásban minden társaságnak meg kell jelölnie a főtevékenységét, illetve azt is, ha a cégmódosítás során a tevékenységi körök változása vagy bővülése következik be. Ezt a változást már csupán az adóhatóságnak kell bejelenteni, amit a cég könyvelője is megtehet.

Amennyiben valamely bejegyzett adat nem felel meg a valóságnak, úgy törvényességi eljárás kezdeményezhető a cég ellen. Az eljárás során a társasággal szemben különböző szankciók alkalmazhatóak, akár a cégnyilvántartásból törlés is. Éppen ezért sohasem szabad elmulasztani a cégmódosítással kapcsolatos teendők elvégzését, amivel mindenképpen ajánlott egy hozzáértő ügyvédet megbízni.

Vonatkozó jogszabályrészlet:

2013. évi V. törvény

3:102. § [A létesítő okirat módosításának esetei]

(1) A létesítő okirat módosításáról – ha az nem szerződéssel történik – a társaság legfőbb szerve legalább háromnegyedes szótöbbséggel dönt.

(2) A társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek, és a társaság – főtevékenységnek nem minősülő – tevékenységi körének megváltoztatásáról a legfőbb szerv egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot.

(3) Valamennyi tag egyhangú határozatára van szükség, ha a módosítás egyes tagok jogait hátrányosan érintené, vagy helyzetét terhesebbé tenné. Az e kérdésben való szavazásnál azok a tagok is szavazhatnak, akik egyébként szavazati joggal nem rendelkeznek.

(4) A létesítő okirat módosítására egyebekben a társaság alapítására vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy a módosítást tartalmazó okiratot a tagoknak nem kell aláírniuk, és azt a társaság jogtanácsosa is ellenjegyezheti.